DALU RHAGOFAL BACH

Mae gan fowldio chwistrelliad plastig manwl gywirdeb y tu hwnt i brosiectau rheolaidd. Defnyddir rhannau bach mewn dyfeisiau meddygol, electroneg, y diwydiant ceir, a dwsinau o ddiwydiannau eraill. Yn union fel eu brodyr mawr, mae'n rhaid gorffen rhannau wedi'u chwistrellu â micro blastig yn ofalus, ffitio gyda'i gilydd, a dal i fod â'r nodweddion deunyddiau dynodedig. Nid yw'r ffaith eu bod yn fach yn golygu eu bod yn llai cymhleth; maent ychydig yn llai.

Mae gan rannau plastig micro-fowldio eu problemau eu hunain, dim ond oherwydd eu bod mor fach. Mae gan fowldiau micro-gywirdeb heriau ychwanegol sy'n cynnwys waliau tenau, diamedr bach a nifer o brychau, ffit aml-gydran fach iawn, a natur offer bach iawn.

Os yw'ch busnes yn defnyddio llawer o rannau plastig bach iawn, rhowch alwad i ni neu llenwch ein ffurflen ddyfynnu i ddechrau sgwrs.